ספורט נשים: היבטים משפטיים לשוויון

מערכת המשפט שלנו תופסת אט אט את תפקידה המרכזי בהבטחת שוויון מגדרי בחברה שלנו
מערכת המשפט שלנו תופסת אט אט את תפקידה המרכזי בהבטחת שוויון מגדרי בחברה שלנו.
האם סוף סוף אנחנו בדרך לשוויון? איזון בין הזדמנויות ותגמול לנשים שעובדות בספורט מקצועי הוא הכרח. למרבה המזל, האבולוציה המשפטית של ספורט נשים היא עובדה. הנה כמה נקודות חשובות שכדאי לדעת עליה.

ספורט נשים בכל הענפים והקטגוריות שלו צובר פופולריות גוברת ברחבי העולם. עם זאת, אי שוויון מגדרי הוא עדיין מציאות שספורטאיות חייבות להתמודד איתה מדי יום במקצוען.

למרות מאוחר יחסית בהשוואה למדינות אחרות, החוק הספרדי החל סוף סוף לכלול שיקולי שוויון מגדרי. מערכת המשפט שלנו תופסת אט אט את תפקידה המרכזי בהבטחת שוויון מגדרי בחברה שלנו.

במאמר של היום, נחקור כיצד צדק הספורט התפתח לקידום שוויון נשים בספורט.

חוק הספורט וספורט הנשים בספרד

התקנות העיקריות בתוך חקיקת הספורט הספרדית נמצאות בחוק הספורט מ-15 באוקטובר 1990. כצפוי, טקסט זה תואם למציאות שונה למדי מזו הנוכחית. באותה תקופה, ספורט נשים זכה להתעלמות מעשית, ואף מיואש בהקשרים מסוימים.

לאור זה, אין זה מפתיע לדעת ששוויון מגדרי היה אחד הנושאים הגדולים הממתינים בדיני הספורט הספרדיים. משהו דומה קורה עם ההשמטה הבולטת לגבי מקרים של גזענות, חוסר סובלנות דתית וסוגים אחרים של אפליה בספורט.

עם השינויים המשמעותיים בחברה שלנו וצמיחת ספורט הנשים, הנושא החשוב הזה הפך לבלתי אפשרי להתעלם ממנו. לאחר שנים רבות של מאבק לשוויון נשים בספורט, טיוטת חוק הספורט החדש אושרה סופית ב-2019.

שוויון מגדרי בחוק הספורט החדש

שנת 2019 הביאה לפריצת דרך חשובה לספורט הנשים ולזכויותיהן של ספורטאיות בספרד.

במהלך השבועות הראשונים של השנה נתנה מועצת השרים בספרד 'אור ירוק' לטיוטת חוק הספורט החדש. כלל זה יחליף בסופו של דבר את הטקסט הישן משנת 1990.

נחקור כיצד צדק הספורט התפתח לקידום שוויון נשים בספורט
במאמר של היום, נחקור כיצד צדק הספורט התפתח לקידום שוויון נשים בספורט.

למרות שזה היה מספר שנים בהתהוות, הצורך לתרגם לחקיקה אזרחית את המאבק של החברה האזרחית לשוויון מגדרי הניע בוודאי את אישורו.

כמובן, הזדמנויות הרווח הגדלות עם ספורט נשים שימשו גם 'פרופלורים' ליוזמה משפטית זו.

לא משנה אם המצפון או החזון היזמי של המחוקקים דיברו חזק יותר, הדבר החשוב הוא שהחוק החדש מביא צעדים קונקרטיים לקידום שוויון הזדמנויות בין ספורטאים וספורטאים.

ספורט נשים בחוק הספורט החדש בספרד

במאמרו השני, חוק הספורט החדש בספרד ברור מאוד. הוא מדגים את מטרתו ליצור הזדמנויות לספורט שיהיה זמין לכל האזרחים. בטקסט המקורי שלו, מינהל המדינה הכללי צריך לפתח:

"[...] מדיניות ציבורית המבטיחה שוויון בנגישות ופיתוח הפעילות הגופנית והספורט לאחר מכן, וכן קידום שילוב שוויוני בגופי הניהול, הממשל והייצוג של גופי הספורט האמורים בחוק זה, תוך שמירה על הוראות הכלולות בחוק האורגני 1,5007, מיום 22 במרץ, לשוויון אפקטיבי של נשים וגברים ובנורמות והאמנות הבינלאומיות שאושררו על ידי המדינה."

בכך מכיר חוק הספורט החדש במדינה כשחקנית המרכזית בפיתוח אמצעים קונקרטיים. צעדים אלו יעלו את המודעות של האוכלוסייה וילחמו בכל סוג של אפליה או חוסר סובלנות בספורט הספרדי.

בנוסף, הטקסט הנורמטיבי מבטא את הצורך להתאים את חקיקת הספורט הספרדית להנחיות בינלאומיות - כמו הפרמטרים של האו"ם. בתורו, זה יקדם את זכויות האדם בספורט ובחברה כולה.

חידושים עיקריים

כדי להשיג מטרות נעלות אלו, מציע חוק הספורט החדש ארבעה חידושים מרכזיים לגבי הטקסט הישן מ-1990:

  1. שוויון הזדמנויות בגישה למלגות ספורט: למועמדים תהיה זכויות שוות לחלוקת מלגות, ללא קשר למין.
  1. שוויון בחלוקת תגמולים כלכליים: מוסדות צריכים להעניק פרסים ותגמול מכספי ציבור באופן שווה בין ספורטאים וספורטאים.
  2. שוויון מגדרי בתפקידי הניהול של התאחדויות הספורט: ישויות אלה חייבות להכיל לפחות 40 אחוזים מהנשים בגופים המנהלים שלהן.
  3. זכויות יולדות לנשים ספורטאיות: עליהן להיות אותן זכויות יולדות המובטחות בחוק לכל הנשים בספרד.

לבסוף, תקנה זו מאשרת מחדש את אחריותה של המדינה בנושא זה. על המוסדות הרשמיים ליצור את האמצעים להפוך את ההנחיות הללו לקיימות באמצעות רשויות ספורט מוסמכות. בדומה לכך, מחובתו של הציבור לוודא שהתקנות הללו מיושמות במלואן.

פופולריים